Aannemer verdwenen, geld weg

Advocaat vastgoedrecht Remko van den Wildenberg houdt niet van voortvluchtige aannemers.

Het vinden van een aannemer voor een verbouwing is in 2023 niet eenvoudig. De arbeidsmarkt is krap en ook aannemers hebben moeite om gekwalificeerd personeel aan te trekken. De agenda van de meeste aannemers zit vaak maandenlang vol en sommige hebben zelfs een heel jaar geen tijd.

Via een klussensite meldt zich soms toch een aannemer die al vrij snel kan beginnen. Het gaat dan veelal om kleine bedrijfjes die nog niet zo lang bestaan en niet over de financiële middelen beschikken om alle benodigde materialen te bestellen. Als voorwaarde voor het spoedige begin van het werk stellen ze daarom dat de klant alle benodigde materiaalkosten moet vooruitbetalen, tegelijk met een eerste termijn voor de werkzaamheden.

De aanbetaling

Het doen van een aanbetaling voor een verbouwing is wettelijk niet verplicht. In de wet staat alleen dat de betaling ongeveer gelijk moet opgaan met de werkzaamheden bij de bouw van een heel huis. Over de betaling bij een verbouwing is niets bepaald en al helemaal niet over een betaling vooraf.

Vanzelfsprekend kan een aannemer wel in zijn offerte opnemen dat de opdrachtgever een aanbetaling moet doen. Hier kan hij in opnemen wat hij wil. In de wet is namelijk (ook) geen maximumpercentage opgenomen waar de aannemer zich aan zou moeten houden. Bij malafide aannemers staan vaak opvallend hoge percentages in de offerte opgenomen. Deze verlangen dan bijvoorbeeld 50% van de hele aanneemsom bij ondertekening van de offerte, 20% vóór aanvang werk en dergelijke. Degene die deze offerte voor akkoord ondertekent is hier in principe aan gehouden.

De aannemer is verhinderd

Bij aannemers die zulke disproportioneel hoge aanbetalingen verlangen komt het opvallend vaak voor dat deze op de afgesproken begindatum niet verschijnen. Het maken van een vervolgafspraak lukt niet (goed) en de bereikbaarheid van de aannemer blijkt in korte tijd fors verslechterd. Dit is veelal een voorbode van de grootst mogelijke ellende.

Het belangrijkste advies

Als er een lange tijd zit voordat de aannemer met het werk kan beginnen is er al helemaal geen reden om meteen betalingen vooraf te doen. Door (ruim) van tevoren al een groot bedrag te betalen, loopt de opdrachtgever bovendien onnodig risico. Tussen de opdrachtbevestiging en de aanvang van de bouw zou de aannemer immers failliet kunnen gaan. Het is in dat geval zeer waarschijnlijk dat de opdrachtgever al zijn aanbetaalde geld kwijt is.

Wanneer de aannemer beweert dat de betaling vooraf nodig is om de bouwmaterialen te kunnen bestellen, dan zou dit tot enige argwaan moeten leiden. De meeste leveranciers van deze bouwmaterialen hanteren immers zelf een betalingstermijn van 14 tot 30 dagen. Er is daarom geen reden om deze bedragen voor te schieten. Die reden is er ook niet als de aannemer stelt dat hij de materialen niet bij een professionele leverancier bestelt maar ze bij een bouwmarkt koopt. Dat kan de opdrachtgever dan immers ook gewoon zelf doen.

Mijn advies is om het werk in termijnen te betalen naar rato van het verrichte werk. De opdrachtgever heeft er hierbij belang bij dat de betalingen altijd wat op het werk achterlopen. Als het werk niet naar behoren is uitgevoerd en hij het werk door een andere aannemer moeten laten afmaken, dan zijn hier immers altijd extra kosten aan verbonden. Hoe groot of klein het project ook is, het is van belang om altijd van tevoren met de aannemer een betaalschema op te stellen. Dit leidt tot duidelijkheid en voorkomt onenigheden tijdens de bouw.

Last but not least

  • – Zoek uit hoe lang een aannemersbedrijf al bestaat en ga niet af op prachtige reviews op de website.
  • – Ga na of de aannemer is gecertificeerd. Een aannemer die zijn vak serieus neemt, heeft een VGA-certificaat (veilig werken) en is aangesloten bij een keurmerk-organisatie.
  • – De belangrijkste van die keurmerk-organisaties is BouwGarant die beschikt over een geschillencommissie. BouwGarant verleent de opdrachtgever bepaalde garanties.
  • – Bij Bouwgarant is het mogelijk om een verzekering af te sluiten. In geval van faillissement van de aannemer wordt het werk dan bijvoorbeeld op kosten van de verzekeraar door een andere aannemer afgemaakt.
  • – Als er binnen korte tijd geen goede aannemer beschikbaar is, dan maar wachten. Een goede aannemer is als een goed restaurant: daar is het druk.