Erfdienstbaarheden

Kennelijk is het idee tamelijk wijdverbreid dat het voor het verkrijgen van een erfdienstbaarheid volstaat om gedurende minstens twintig jaar regelmatig over de grond van de buurman te lopen of te rijden. Nadat die periode verstreken is zou die buurman zich hier niet meer tegen kunnen verzetten. Zo simpel werkt dit echter niet…

Niet betalende huurder het pand uitwerken

Als je huurder zijn huur niet betaalt, dan wil je hem als verhuurder er zo snel mogelijk uit hebben. Maar als je een procedure begint om de huurovereenkomst te beëindigen, dan ben je al snel een half jaar verder voordat er een uitspraak is..