RECHTSGEBIEDEN

Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht, is letterlijk een vak apart. Het ambtenarenrecht staat voor het geheel aan rechtsregels dat de arbeidsverhoudingen regelt tussen de overheid en/of publiekrechtelijke organen als werkgever aan de ene kant en de aangestelde ambtenaar als werknemer aan de andere kant. Er zijn heel veel ambtenaren in Nederland werkzaam voor het Rijk (bijvoorbeeld bij DJI, Politie, IND, DTV) , Provincie en Gemeenten.

Het ambtenarenrecht wijkt volkomen af van het “gewone” arbeidsrecht en het ambtenarenrecht is vaak moeilijker toegankelijk door de enorme gelaagdheid in de regelgeving. Er is een enorme verscheidenheid aan regelingen voor de primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden en, zeer belangrijk, er gelden heel andere ontslagregels dan in het civiele arbeidsrecht, regels die zeer strikt in acht genomen moeten worden. Het ambtenarenrecht zit dus ingewikkeld in elkaar. Het is in veel gevallen aan te raden een advocaat in te schakelen, die zich heeft gespecialiseerd in dit specifieke rechtsgebied.