RECHTSGEBIEDEN

Huurrecht / Vastgoedrecht / Bouwrecht / Projectontwikkeling

Huur

 • Huurovereenkomsten opstellen of beoordelen voor bedrijfsruimte en voor woonruimte.
 • Adviseren en procederen ten behoeve van huurders, verhuurders en projectontwikkelaars
 • Gemengde overeenkomsten (huur en zorg, huur en franchise, brouwerij-contracten, e.d.)
 • Wijzigingen in de huurprijs
 • Huurbescherming en opzeggingsgronden
 • Gebrekenregeling en onderhouds- en herstelplicht
 • Bestemming
 • Renovatie-projecten en groot onderhoud
 • Indeplaatsstellingen
 • Voorkeursrechten, koopopties
 • Onderhuur, medehuur
 • Ontruimings- of ontbindingprocedures, schadevergoeding
 • Geschillen over oplevering

Huurincasso

 • Incasso van achterstallige huur
 • Incasso van verschuldigde servicekosten
 • Eisen van buitengerechtelijke kosten en contractuele of wettelijke rentes
 • Leggen van conservatoire beslagen
 • Executeren van verstrekte zekerheden
 • Voeren van geschillen over verrekening

Vastgoed

 • Begeleiden van (her)ontwikkelingsprojecten
 • Opstellen en beoordelen en opstellen van koopovereenkomsten
 • Procederen inzake verborgen gebreken, non-conformiteit, aansprakelijkheid, afgebroken onderhandelingen
 • Erfpacht, opstalrecht
 • Erfdienstbaarheden
 • Splitsing, appartementsrechten, VvE
 • Burenrecht, mandeligheid
 • Verjaring