RECHTSGEBIEDEN

Arbeidsrecht

De Ring Advocaten staat zowel de werknemer als de werkgever bij in tal van arbeidsrechtelijke kwesties

Voor de werknemer

Voor u als werknemer is het hebben en (in deze tijden zeker) het houden van een baan enorm belangrijk. Maar toch kunt u in zwaar weer terechtkomen, bijvoorbeeld door een arbeidsconflict of een bedrijfseconomische oorzaak.
Bij ontslag wegens een bedrijfseconomische oorzaak zal nagegaan moeten worden of die oorzaak reëel is en of de aanwijzing van u om te moeten vertrekken, op een faire manier is gebeurd. Als vertrek inderdaad onvermijdelijk is, dan zal ons kantoor u begeleiden bij het verkrijgen van een goede vertrekregeling.
Bij een arbeidsconflict moet er vroegtijdig ingegrepen worden en als u daartoe zelf niet (geheel) in staat bent kunt een beroep doen op ons kantoor.
Wij kunnen u bijstaan op verschillende manieren. Wij kunnen u bijvoorbeeld op de achtergrond bijstaan. U wordt voorgelicht over uw rechtpositie in de situatie waarin u met uw werkgever bent aanbeland. Daarbij wordt niet alleen naar het recht gekeken maar vooral ook naar oplossingen. U kunt dan zelf aan de slag met de door ons aangedragen voorlichting en ideeën.
Als het niet anders kan, dan kunnen wij ook meteen voor u optreden. Overleg met uw werkgever blijft vanuit ons kantoor ook dan nog steeds op de voorgrond staan, maar als er toch geprocedeerd moet worden, dan zal ons kantoor u daarin deskundig en betrokken bijstaan.

Voor de werkgever

Voor u als werkgever geldt dat goede arbeidsverhoudingen en gemotiveerd personeel twee van de belangrijkste succesfactoren zijn voor het slagen van uw onderneming. Maar soms, om het succes te kunnen blijven bewerkstelligen, is het noodzakelijk om een herstructurering door te voeren of personeel wegens andere redenen te ontslaan.
Het arbeidsrecht speelt een belangrijke rol in dergelijke situaties. De medewerkers van uw bedrijf zijn naast medewerker ook ambassadeur voor uw bedrijf. Vanuit dat oogpunt is het in stand houden van de goede arbeidsverhouding of, als het niet anders kan, het beëindigen van de arbeidsrelatie op een zo pijnloos mogelijke manier, van groot belang voor uw bedrijf.
Wanneer u te maken krijgt met een dergelijke situatie, nodigen de advocaten van De Ring Advocaten u graag uit om samen met u alle mogelijke oplossingen en mogelijkheden te bespreken.

Algemeen

In het arbeidsrecht komen ook nog andere zaken aan bod, zoals arbeidsvoorwaarden, contracten, pensioenen, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie van uw personeel. Ook bij dit alles staan de advocaten van De Ring Advocaten voor u klaar.
De regelgeving van het arbeidsrecht is voortdurend aan verandering onderhevig. Up-to-date kennis is een must in het arbeidsrecht. De Ring Advocaten biedt u ondersteuning in het arbeidsrecht door u een up-to-date, deskundig advies te geven. Naast deskundig advies is en blijft arbeidsrecht ‘mensenwerk’, u mag dan ook van onze advocaten verwachten dat zij uw zaak met persoonlijke aandacht en een groot inlevingsvermogen zullen behandelen.