RECHTSGEBIEDEN

Verbintenissenrecht

Iedereen, bedrijven en particulieren, gaan in het dagelijks leven allerlei verbintenissen met elkaar aan. Het meest duidelijke bijvoorbeeld daarvan is het sluiten van een overeenkomst. Daaruit vloeien allerlei rechten en verplichtingen voort die partijen met elkaar hebben afgesproken. Overeenkomsten zijn er in ontelbare varianten. Te denken valt aan een koopovereenkomst en een overeenkomst tot aanneming van werk.

In sommige gevallen roept men ook wel eens een verbintenis over zich zelf af terwijl er geen sprake is van een overeenkomst. Een voorbeeld daarvan is het verkeersongeval. De veroorzaker van het ongeval heeft de verbintenis over zich afgeroepen om de schade van het slachtoffer te vergoeden.
Bij overeenkomsten spelen vaak grote belangen. Op dit vlak geldt dat voorkomen veel beter is dan genezen. Zo is het raadzaam om de afspraken rondom gebeurtenissen waarbij u grote verplichtingen aangaat of grote risico’s loopt, door een deskundige vooraf vast te laten leggen in een overeenkomst. Dat scheelt een boel onduidelijkheid achteraf en vooral veel kosten.

Overeenkomsten en allerlei andere gebeurtenissen die tot verbintenissen leiden, zijn tussen personen en bedrijven regelmatig onderwerp van discussie Soms ontstaan er toch conflicten. Het is dan zaak om die met elkaar op te lossen. De Ring Advocaten kan voor u dan een belangrijke partner zijn.
Soms is een procedure onvermijdelijk. Ook dan zal De Ring Advocaten u gedegen bijstaan. Zelfs in een procedure doen zich nog kansen voor om de zaak op te lossen en daar waar mogelijk zal De Ring Advocaten biedt zowel particulieren als de ondernemer professionele en gedegen ondersteuning. Of het nu gaat om een conflict of juist het voorkomen van een conflict door middel van het vastleggen van afspraken in een goed contract, bij De Ring Advocaten bent u aan het goede adres.