Hoe werk je een niet betalende huurder snel je pand uit?

Als je huurder zijn huur niet betaalt, dan wil je hem als verhuurder er zo snel mogelijk uit hebben. Maar als je een procedure begint om de huurovereenkomst te beëindigen, dan ben je al snel een half jaar verder voordat er een uitspraak is. Er moet namelijk eerst een dagvaarding opgesteld worden, die moet worden betekend door een deurwaarder en dan mag die dagvaarding pas na een week aan de rechtbank worden gestuurd. Vervolgens krijgt de huurder een maand de tijd om schriftelijk te reageren. Als hij daar niet genoeg aan heeft, dan kan hij om een maand extra de tijd vragen en die maand wordt hem altijd toegekend. Vervolgens zal de rechter de verhuurder en de huurder uitnodigen om voor een zitting naar de rechtbank te komen. De kans is groot dat de huurder het verschrikkelijk druk heeft en de voorgestelde datum hem niet uitkomt. Hij zal dan om een nieuwe zittingsdatum vragen (waarbij rekening gehouden moet worden met alle keren dat hij voor zijn bedrijf naar het buitenland moet), waardoor de zittingsdatum flink wordt uitgesteld. Als de rechter na de zitting voldoende weet, dan zal hij vonnis wijzen, maar dat doet hij niet meteen maar meestal met een maand. De vonnisdatum kan worden uitgesteld, aangezien de Nederlandse rechters erg veel werk op hun bordje hebben liggen. En als er dan eindelijk vonnis gewezen is, dan kan de huurder in hoger beroep…

Als er al die tijd, totdat er vonnis gewezen is, geen huur meer is betaald, dan kan de schade voor de verhuurder in de tussentijd enorm zijn opgelopen. En dan hebben we het alleen nog maar over niet betaalde huur. Wie weet heeft de huurder de tent ook zonder toestemming grondig verbouwd en krijgt de verhuurder zijn pand in een verschrikkelijke staat terug. Dan zal hij naast de huurderving ook nog eens hoge kosten moeten maken om het zaakje weer in verhuurbare staat terug te brengen.

Je zou denken dat je, als je haast hebt, een kort geding zou kunnen opstarten. Dat is ook zo, maar de kort-gedingrechter mag alleen maar voorlopige beslissingen nemen. En het ontbinden van een huurovereenkomst, daar is niets voorlopigs aan. Dat is namelijk een definitieve beslissing waarbij, afgezien van de mogelijkheid van hoger beroep, het doek voor de huurder valt. Wat is hier nu aan te doen?!

Een wat creatieve oplossing waarmee de schade voor de verhuurder beperkt kan blijven, is de volgende.

De verhuurder kan een kort geding beginnen waarin hij alleen eist dat de huurder wort veroordeeld tot de ontruiming van zijn pand. De ontruiming wordt namelijk NIET gezien als een definitieve beslissing en de kort-gedingrechter mag deze eis wel toewijzen. Als dat gebeurt, dan betekent dit dat de verhuurder in ieder geval zijn pand weer ter beschikking krijgt. Het rare is dat de huurovereenkomst dan nog doorloopt, want die is niet ontbonden, terwijl de huurder er niet meer in mag.

Dat betekent dat deze strategie niet helemaal zonder risico is. De huurder kan namelijk alsnog naar de gewone rechter stappen. Hij kan de rechter dan voorhouden dat hij (nog) een huurovereenkomst heeft en eisen dat hij het gebruik van het pand weer terugkrijgt. De kans bestaat dat de rechter maanden later oordeelt dat de beslissing in kort geding wat overhaast is genomen en dat de betalingsachterstand niet hoog genoeg was om de huurder er uit te zetten. In dat geval zal de verhuurder de huurder weer moeten toelaten. Als de verhuurder in de tussentijd de ruimte al weer aan een andere huurder heeft verhuurd, dan wordt dat wat lastig. Het is bepaald niet ondenkbaar dat de huurder vervolgens een schadeclaim bij de huurder indient, omdat hij zijn bedrijf maandenlang niet heeft kunnen voeren. Het is dus wel oppassen met deze opzet.

Maar als je er vrij zeker van bent dat je ook in een normale bodemprocedure je gelijk zult halen omdat de huurder bijvoorbeeld al drie huurtermijnen op rij onbetaald heeft gelaten, dan is dit dé methode om snel succes te hebben.