Erfdienstbaarheden

Kennelijk is het idee tamelijk wijdverbreid dat het voor het verkrijgen van een erfdienstbaarheid volstaat om gedurende minstens twintig jaar regelmatig over de grond van de buurman te lopen of te rijden. Nadat die periode verstreken is zou die buurman zich hier niet meer tegen kunnen verzetten. Zo simpel werkt dit echter niet…